ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਿਊਬ ਫਰਨੇਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ JavaScript ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
=