ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਵਰਕਪੀਸ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਲੂਕਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਜਾਂ ਵੈੱਕਯੁਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ combinedੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੈਕਸ ਬਰੇਜਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.