ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਧਾਰਣ ਡੈਕ ਅਤੇ ਬਲਕਹੈਡ ਹੀਟਿੰਗ ਸਲਿ .ਸ਼ਨ

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਧਾਰਣ ਡੈਕ ਅਤੇ ਬਲਕਹੈਡ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਕਟੇਕ ਡੈਕ ਅਤੇ ਬਲਕਹੈਡ ਹੀਟਿੰਗ ਸਲਿ .ਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ. ਮੈਟ੍ਰੋਰਜਿਕਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ methodੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ flaੰਗ ਹੈ ਬਲਦੀ ਸਿੱਧਾ. … ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ