ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਫੰਡਮੈਂਟਲ ਪੀਡੀਐਫ

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ work ਵਰਕਪੀਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ). Heating ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ). • ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ). R ਥਰਮਲ ਸਰੋਤ ਵਰਕਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ. ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਫੰਡਮੈਂਟਲ