ਆਰਪੀਆਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੋਟਿੰਗ ਹਟਾਉਣ

ਆਰ ਪੀ ਆਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੋਟਿੰਗ ਹਟਾਉਣ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜੰਗਾਲ ਪੇਂਟ ਕੋਟਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਇਕ ਗਰਮ ਸਤਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰੇਟਰ ਇਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਗਰਮੀ ਹੈ… ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਰਪੀਆਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟਰਿਪ - ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕੋਟਿੰਗ ਹਟਾਉਣ

ਆਰ ਪੀ ਆਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟਰਿਪਿੰਗ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰਸਟ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਕੋਟਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟਰਿੱਪ ਇਕ ਗਰਮ ਸਤਹ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਨਰੇਟਰ ਇਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰੰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ