ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਕਣ, ਕੋਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।