ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਆਇਲ ਵਿਚ ਏਸੀ (ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਨਡੈਕਸ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਇਲਜ਼ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਕੋਇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਰੀਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੋਇਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਿਪ ਮੇਟਲ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਹੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਗਰਮੀ ਲਈ.

ਇੰਡੈਸਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਡਿੰਗ ਕੌਲ ਡਿਜਾਈਨ ਇੱਕ ਇਨਡੈਕਸ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਆਿਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲੋਡ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.